Derde hengel vergunning 2021Alleen geldig voor de Westeinderplas alleen voor leden van Vislust Aalsmeer.

De landelijke 3e hengelpas is niet van toepassing op ons viswater en de westeinderplas van Vislust

Deze derde hengelpas Kost € 30.00 

Deze derde hengelpas moet u elke jaar opnieuw aanvragen.

  • Maak het bedrag over naar het ontvangen van factuur .
  • Voor de Derde hengel vergunning is  1 pasfoto nodig.
  • Graag de pasfoto en Lidnummer opsturen naar dit e-mail adres vislust-aalsmeer@outlook.com


Foutmelding 
 
Vispasnummer
Naam
Voorletters
Adres
Postcode en Woonplaats
Geboorte datum
E-mail
IK maak 30 euro over naar rekering NL84RABO0141915072 tnv A.H.V. Vislust met onder vermelding 3e hengel.